Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-01-19

 

Seniorer påverkar utbudet av bilmodeller

Toyota Coralla Sedan De japanska biltillverkarna har återigen börjat tillverka sedan-modeller, efter det att par i övre medelåldern efterfrågar den här biltypen i stället för kombikupéer och familjebussar.

Rubriken till artikeln i Ny Teknik är "På ålderns höst väljer bilköparna sedan." Man kan fråga sig när "ålderns höst" börjar inträffa enligt svenskt språkbruk numera. Vid 50 år? Eller 60 år? Eller senare? Många 70-åringar använder knappast uttrycket om sig själva och sina jämnåriga.

Nyckelord: ,

Bildkälla: Auto Sohy.com Textkälla: Ny Teknik


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips