Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-01-16

 

Förlorad kontroll när nya datorsystem införs

Trots att forskarna och utvecklarna i minst 25 år skrivit och talat sig varma för vad som utgör en god arbetsmiljö vid datorn och om vad systemutvecklarna måste värna om vid framtagningen av nya datorprogram, så fungerar inte kunskapen i praktiken. Datorsystem är inte alltid utvecklade för användarna. Resultatet blir stress när man inte kan utföra sitt arbete på ett effektivt sätt.

Nyligen läste vi också om att de politiska partiernas hemsidor inte fyller kraven på tillgänglighet.

Jonas Söderström, som arbetar som användbarhets- och informationskonsult, har skrivit många artiklar om problemen som drabbar datoranvändarna. Artiklarna är mycket läsvärda!


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips