Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-01-18

 

Sanningen om Apples produktshower

Steve Jobs, Apple corp Apples Steve Jobs har nyss presenterat en ny bärbar dator och många andra nyheter på en stor mässa i San Francisco. I artikeln Behind the magic curtain - Bakom det magiska skynket - skildrar en av hans tidigare medarbetare det enormt genomtänkta och noggranna förarbete som görs inför varje mässa där nyheter presenteras.

Man kan också läsa en analys av vad det är som gör Steve Jobs presentationer så slagkraftiga och lära något även av andra som har tröttnat på tråkiga PowerPointföredrag. Artiklarna är på engelska.

Nyckelord: , ,

Bild- och Textkällor: CNN Money.com; Guardian Technology; Presentation Zen; Guy Kawasakis blogg


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips