Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-03-18

 

Välj typsnitt, så att äldre kan läsa!

Alla som gör webbsidor och vill att äldre skall kunna ta del av dem måste tänka på att synförändringar drabbar de flesta äldre. Det kan bli så suddigt och mörkt som på bilden. Ännu mörkare faktiskt.

Typsnitten har definitivt betydelse. Det finns en utmärkt artikel med väldigt bra figurer som gör att man får upp ögonen för vad det kan betyda att äldre har funktionsnedsättningar som hör åldern till.

Nu är många äldre intresserade av webben, dessutom mycket aktiva, och vill kunna läsa och ta del av vad som skrivs. Långt upp i åldrarna. Och den äldre gruppen är stor!

Nyckelord:|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips