Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-03-18

 

Styr datorn med ögonen

ögonen styr datorn Det är möjligt redan idag men kostar ganska mycket. För många funktionshindrade är det räddningen och möjligheten att delta ute i Cyberrymden.

För oss andra kan det bli verklighet om kanske fem år. Och vi slipper elektroder i ansiktet.

Nyckelord:

Bild- och textkälla: Dagens Nyheter


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips