Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-03-11

 

Hushållshjälp till äldre

Med tanke på den mycket kraftiga nedmontering som har skett av kommunala tjänster för äldre, är regeringens löfte idag, att äldre ska få mer subventionerad hushållshjälp av alla de slag ett positivt och välkommet tecken. Frågan är bara hur satsningen på 10 miljarder kronor på 10 år kommer att utformas, men löftet låter lovande.

Det här är en liten del i en stor satsning på de äldre", säger Göran Persson till Rapport.

Nyckelord:


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips