Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-04-09

 

Googles snabba expansion

Kommer all vår mediakonsumtion om några år att vara helt individanpassad - dvs jag får bara upp den information som jag brukar vara intresserad av på datorskärmen? Och är det Google som håller i nyckeln till urvalet? Utan att du ens behöver uttala dina behov! Med Googles söktjänster och andra informationstjänster som kopplas samman kan detta bli verklighet - behaglig, ja - skrämmande, kanske.

Titta på det framtidsscenario som Museum of Media History har målat upp för år 2014 i en 8-minuters videofilm om vår kommande mediakonsumtion.

InternetWorld har en artikel som kan läsas online om Googles snabba framgångssaga inom internet, reklam och media. Hur farligt är Google för andra jättar inom området? Och för oss konsumenter?

Nyckelord: ,

Textkälla:InternetWorld


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips