Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-05-28

 

Konvertera filer gratis på webben

Ibland behöver man konvertera ett dokument, så att det kan läsas av andra precis som man har utformat det. Ofta vill man då spara till pdf-format som kan läsas av gratisprogrammet Adobe Reader. Kanske vill man konvertera en bildfil till något annat bildformat.

Nu behöver man inte köpa ett speciellt program för konverteringar utan kan göra det snabbt, gratis och med mycket snyggt resultat med Neevias etjänst Document Converter eXpress.

Jag konverterade en 334 kb PowerPointpresentation med fyra diagram till pdf-format. Det gick mycket snabbt, jag kunde följa processen, ombads vänta och fick sedan resultatet med information att allt lyckats väl. Filstorleken sjönk till 77 kb.

Neevia har en stor mängd filformat som man kan konvertera mellan och bra manualer under Supportlänken, om man vill fördjupa sig. Filstorleken får inte vara större än 1 MB för gratistjänsten. Testa själv!

Nyckelord:


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips