Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-05-28

 

Video ger patienter trygghet inför operationer

IT kan användas i sjukvården för att förbereda patienter inför olika ingrepp. Hässleholms sjukhus har mycket instruktiva videofilmer på sin webbplats om höftleds- och knäledsoperationer, röntgenundersökningar och Borreliainfektioner.

Dagens Nyheter uppmärksammar idag med två artiklar denna utmärkta användning av IT i vården - artiklar om varför Hässleholms sjukhus har utvecklat videofilmerna och en artikel med Rolf Wiberg som berättar vad det betyder att se videofilmen hemma i lugn och ro innan man skall genomgå en operation.

Computer Sweden och Dagens Medicin samarbetar varje år med ett specialnummer om IT i Vården. Den senaste utgåvan från Computer Sweden hade en stor extrabilaga fylld med artiklar om hur vården kan använda IT, bli effektivare och ge bättre service till patienterna.

Man kan köpa hela tidningen Computer Sweden Nr 57 för 15 kronor som pdf-fil och specialupplagan "IT i Vården" finns på sid 57 - 76 i pdf-upplagan. Där finns mycket intressant läsning!

Nyckelord: ,

Bildkälla: Infomedica/Höftledsförslitning


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips