Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-06-22

 

Att gå på vattnet....

.....det är inte bara Jesus förunnat! Ett mycket vackert bildspel om våra mångfotade släktingar som lever på vattenytor! Det kan synas vara ett mirakel. Men för Gerridae är det inget konstigt att vandra på vatten.

Saxat från hemsidan: "Water-walking has hidden depths: It might look like a miracle, but for water striders (Gerridae), walking on water is a way of life. Click through this infographic by Michael Hopkin and Charlotte Westney to find out how water striders, and robots like them, skim the surface with such apparent ease. Source: Nature"

Nyckelord:


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips