Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-06-03

 

Pingst - blomprakt och glädje

Pingsten är blomstringens höjdpunkt. Aldrig är naturen så skimrande som denna tid på året. Blommor och buskar och fruktträd - de avlöser varandra tyvärr alltför snabbt. Men med kameran går det ju numera att bevara den oförglömliga upplevelsen av skönhet.

Så vad vore pingsten, bröllopens, glädjens, förväntans mest intensiva period utan blommor! Eva Sjöberg har en fotoblogg som berör.

Nyckelord:

via Moderskeppet Bild: Japanskt äpple©Anita Rissler


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips