Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-06-02

 

Sommar, sommar...underbara Östersjön!


Vi är många som nu inför sommar- och båtsäsongen ser fram emot att uppleva allt det fantastiska som våra skärgårdar runt kusterna kan erbjuda. Men det finns orosmoln ovanför Östersjöns himmel och i dess alltmer grumliga vatten..

Forskning.se har gjort en webbplats - Östersjön - med lättillgänglig information om de mest kända problemen, algblomning, övergödning, säldöd m m. I lugn och ro kan man klicka sig fram och välja det man vill lära sig mer om.

På ett pedagogiskt sätt förklaras vad som händer ifall torsken skulle fiskas ut. I Östersjösimulatorn kan man själv experimentera med orsak och verkan. En interaktiv videospelare gör att man kan botanisera mellan olika videoklipp om hur forskarna arbetar.

Se också en liten kortfilm som aptitreptare om Östersjön.

Nyckelord:

Bildkälla: Stora Nassa©Anita Rissler


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips