Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-06-25

 

Fler gratisprogram

Lagom till semestern och sommarfotograferandet kommer nya tips från Mikrodatorn, som fortsätter sin serie om gratisprogram. De fyller på floran av bildbehandlingsprogram med Irfanview, som de anser är bäst på att visa bildfiler.

Brandväggen ZoneAlarm är ett för många välkänt komplement till Windows XPs inbyggda brandvägg. I det här numret finns också länkarna till alla de fem tidigare artiklarna i Mikrodatorns serie om gratisprogram.

Du som vill bli skickligare fotograf kan bygga på dina kunskaper nu. Om du läser engelska texter, kan du hitta många pärlor hos Digital Photography School med Darren Rowse från Australien som ciceron. Hans fotoskola är naturligtvis gratis.

Darren har många avsnitt som handlar om komposition, och här finns också avdelningar som ger tips till resenären eller nyttig allmän fotokunskap (General).

Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips