Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-06-24

 

Mobilen - hälsorisk i åskväder

Mobilen hälsorisk i åskväder Sommaren innebär ökad risk för åska med blixtnedslag. Visste du att det kan vara riktigt farligt att använda mobilen i åskväder? Det finns flera kända dödsfall i olika delar av världen.

BBC News varnar nu mobilanvändare i en artikel. När åskvädret drar fram, är det metallen i mobiltelefonen som leder strömmen in i kroppen, vilket kan orsaka allvarliga skador på hörseln, men också betydligt allvarligare inre skador.

En engelsk tonåring fick hjärtstillestånd, när blixten slog ned i mobilen, och sitter nu ett år senare i rullstol. Hon har dessutom hjärnskador, krossad trumhinna och många medicinska och psykologiska följdproblem. Mobilen leder blixten och kan ge upphov till mycket allvarliga skador på inre organ.

Därför är det viktigt att vi berättar för alla, inte minst för ungdomar, om de här allvarliga riskerna!

Lägg ifrån dig mobilen, när du överraskas av ett åskväder! Se till att mobilen inte ens ligger i din ficka!

Och tänk på att dra ut kontakterna till datorn och modemet innan du reser bort under perioder när åskrisken är stor. Själv hann jag inte dra ur kontakterna, när åskan slog till nattetid för några år sedan och blev av med både ADSL-modemet och Ethernet i bärbara datorn. Naturens krafter är starka!

Nyckelord:

Bildkälla: BBC Newsimages


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips