Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-06-26

 

Bredbandstelefoni halverar kostnaderna

Det behövs inget program, ingen dator och ingen specialtelefon. PC för Alla testar i nummer 6, 2006, femton bredbandstjänster för ip-telefoni. Det betyder att man ringer som vanligt, datorn är inte inkopplad utan man har en liten dosa mellan telefonen och bredbandsjacket. Det kan bli betydligt billigare än med vanliga telefonsamtal att ringa via bredband.

En fördel för alla som reser är att man kan ta med sig dosan och stoppa in den i bredbandsjack överallt i världen och ringa med sitt svenska telefonnummer.

PTS, Post&Telestyreslsen, informerar på sin webbplats om bredbandstelefoni (IP-telefoni) och har också prisjämförelser.

Om du vill lära dig mer om bredbandstelefoni skriver Anders Lundgren, Luleå Tekniska Universitet, en blogg med artiklar på flera olika nivåer.

Du kan köpa PC för Allas test av 15 bredbandstelefonitjänster för 20 kronor på internet. Tyvärr finns varken ComHem eller Bredbandsbolaget med i jämförelsen, trots att de i dagsläget har de flesta IP-telefonikunderna.

Nyckelord: ,

Bildkälla: IP Telephony/Univ of Missouri-Rolla


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips