Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-08-28

 

Tre år med IT-politiska Strategigruppen

Computer Sweden skrev i fredags artiklar om en opolitisk utvärdering av PriceWaterhouseCoopers, som riktade allvarlig kritik mot den IT-politiska Strategigruppen - "Strategigruppen totalsågas i utvärdering" och "Utvärderingen förhalas".

Nu har rapporten släppts. Den är på 60 sidor och kan laddas ner från regeringens hemsida.

Undrar just om IT-frågorna kan väckas till liv de sista veckorna i valrörelsen. Tyvärr har de hittills lyst med sin frånvaro i årets val.

Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips