Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-10-05

 

En stunds förströelse med Trio

Testa Trio i vänstra spalten en bit ner! Starta spelet med New - knappen är delvis dold men använd rullningslisterna. Rulla tillbaka så att hela spelfältet är synligt.

En stapel med tre färgade kulor ramlar långsamt ner i spelfönstret när spelet startar. Med vänster och höger piltangenter kan du flytta stapeln i sidled. Målet är att få tre kulor av samma färg horisontellt, vertikalt eller diagonalt. Då försvinner den raden och spelet fortsätter, men kulmönstret ser plötsligt litet annorlunda ut.

Med nedåtpilen kan man få stapeln att ramla ner snabbt.

Det går att flytta runt färgkulorna i spapeln medan den ramlar ner genom att använda uppåtpilen. Testa så kommer du underfund om spelprinciperna! Mycket nöje!

Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips