Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-10-03

 

Internet för alla!

Alla är inte med i internetutvecklingen idag, fr a de äldsta grupperna i Sverige står utanför. Det är både dyrt att skaffa dator och internetuppkoppling, och det är många trösklar för att få allt tekniskt att fungera och att lära sig hur man kan använda utrustningen. Även om ett stort antal seniorer på senare år har blivit internetanvändare, är det i de äldre grupperna som IT-användningen är lägst.

I Frankrike är det bara 50 procent av hushållen som har en dator. PC för Alla rapporterar att man nu tar ett intressant krafttag för att göra IT-användningen enklare för medborgarna. En operatör hyr ut en utrustning som skall vara lätt att använda. Det är en dator som har bredbandsuppkoppling, säkerhetsprogram och program för att skriva, bildbehandla m m och man betalar 375 kronor per månad för hyra och användning. Efter ett år kan användarna sedan köpa loss hela utrustningen för knappt 2.500 SEK.

Utrustningen Easy Gate lanseras nästa månad i Frankrike. Det framgår inte om de kommer att stötta projektet med utbildningssatsningar. Titta gärna på den franska webbsajten ( klicka på S´informer och de små bilderna) där man kan se hur utrustningen ser ut.


Det skall bli intressant att följa vad fransmännen anser om Easy Gate. För närvarande pågår det många försök runt om i världen att göra IT-användningen både enklare och billigare. Mest känt är nog skoldatorprojektet One laptop Per Child, som snart kan sjösättas med miljontals datorer till skolor i Sydamerika, Afrika och Asien. En dator till varje barn i skolan för 100 dollar per barn!

För seniorer finns det också datorutveckling på gång, som innebär att man vill göra internetåtkomsten enkel och billig - med speciella skräddarsydda datorer eller med internetåtkomst i TV via fjärrkontrollen. Enkelt och billigt måste det bli!

Nyckelord: ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips