Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-09-24

 

Elsoporna och miljön

Grist Vet du vad som händer med din gamla uttjänta mobiltelefon när du har gjort dig av med den? Eller din avlagda dator eller TV?

Sverige återvinner mest elektronikavfall i hela världen. Men visst vill vi gärna veta vad som händer med kasserade datorer och elprylar, när vi har slängt dem och hur skrotet påverkar miljön!

Achim Grelle, forskare i ekologi och miljövård, och biolog Lars-Erik Lindell, båda på Statens Lantbruksuniversitet i Uppsala, SLU, berättar om de farliga ämnena i elsoporna och vad som sker med dem i naturen. Vetenskapslandet vid Göteborgs universitet har intervjuat och gjort den här videofilmen.

Nyckelord: , ,

Bildkälla: Grist/Computer junk


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips