Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2006-09-27

 

Äldre ska få hjälp av smarta prylar

Hjälpmedelsinstitutet/Synskadehjälpmedel Undrar du ibland om du har stängt av strykjärnet eller låst ytterdörren när du har lämnat hemmet? Snart kan vi få hjälp av en liten display vid ytterdörren som varnar att strykjärnet står på eller läsa på nyckelringen om ytterdörren är låst. Fiffigt!

Och mycket annat kommer forskarna i ett treårigt stort EU-projekt att forska fram som kan underlätta allas vår vardag. Till och med stressade barnfamiljer kan ha glädje av många av de här smarta prylarna, som egentligen är tänkta som ökad trygghet för äldre och funktionshindrade.

I Sverige sker intressant utveckling av nya tekniska hjälpmedel hos SmartLab vid Hjälpmedelsinstitutet, HI.

På HIs hemsida ser jag också en artikel som visar hur man lätt kan eposta med ljud och bild. Man klickar bara på ett foto av den man vill mejla till och pratar sedan in sitt meddelande. Programmet Voice Mail Compressor går att ladda ner gratis från hemsidan.

Video: SVT Inrikes Video 26 sept 2006

Nyckelord: , ,|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips