Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-01-21

 

Klarar du alla nya ord?

shoppingspion Vet du vad bloggosfären är? Eller helikoptermamma? Minnespinne? Gromning? Eller äldrelots?

Det här är några ord ur Språkrådets sammanställning av nya ord från 2006 som har varit aktuella under året. Du hittar facit här!

Du finner också länkar till Nyordslistorna för åren 2000 - 2005 på samma sida.

via Sovrat.se

Länk Nyckelord: ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips