Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-01-16

 

Media-Convert omvandlar till läsbara filformat

Media-Convert Filmer, bilder, ljud och texter kommer ibland i format som inte den egna datorn eller mobilen kan läsa. Då är Media-Convert ett utmärkt gratisverktyg på webben. Det klarar av de flesta filformat. Och det är väldigt enkelt att använda programmet, som finns med svensk text. Filerna kan vara upp till 100 MB stora.

via JaO's blogg

Andra onlineprogram för filkonvertering:
Konvertera filer gratis på webben
Skapa PDF-filer gratis på webben

Länk Nyckelord: ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips