Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-01-17

 

Multifunktionsprylen iPhone

iPhone, Apple Inc. Ingen kan väl ha missat att Apple introducerade sin länge emotsedda iPhone i veckan som gick. Här i Sverige kan vi köpa den först i slutet av 2007.

Men under tiden kan vi ju glädjas åt den här lilla videon som visar allt vi kan använda den till.

Pistolwimp/Conan O'Brien show: iPhone - It's everything you want it to be (via Sovrat)

Länk Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips