Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-01-15

 

Kommunens valmöjligheter svåra använda för äldre

Valfrihetsreformen innebär att vi kan välja vem vi vill anlita för äldreomsorg och hemtjänst numera. Men när jag skall välja behöver jag veta något om de alternativ som finns, vilken kvalitet andra har gett dem i kundundersökningar. Och den informationen saknas hos alla Sveriges kommuner utom tio. Situationen för skolorna är mycket bättre.

Information om skolor, äldreomsorg och hemtjänst på kommunernas hemsidorna håller inte måttet enligt en undersökning av samtliga 290 kommuners hemsidor som Svenskt Näringsliv har gjort för andra året i rad. Nacka och Göteborg skall dock ha en eloge.

Redan i förra årets undersökning var resultaten så här dystra. Inte mycket har tydligen hänt under året, trots att webben har fått så stort utrymme i alla medier under året.

Kvalitetsredovisningar hos kommuner - Svenskt Näringsliv har gjort ett pionjärarbete med den här rapporten, säger kommunminister Mats Odell till Computer Sweden. Samtidigt tror jag att det gigantiska förändringsarbete som vi kallar e-förvaltning och där vi ser över hela myndighetsstrukturen kommer att sätta tryck på kommunerna, Regeringen arbetar med att få fram fler nyckeltal och kvalitetsjämförelser som ska användas inom och mellan kommuner.

Ja, det får vi verkligen hoppas! Du kan ladda ner ett Powerpointbildspel med en sammanfattning av undersökningen och resultaten. I bilagedelen kan du också se hur resultaten ser ut för din egen kommun.

Svenskt Näringsliv: Får kommunernas invånare veta vad de vill veta 2006?

Länk Nyckelord: , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips