Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-02-22

 

Beter sig datorn trögare än tidigare?

PC för Alla Då finns det bot mot det! PC för Alla har samlat användbara gratisprogram i sin programbank. Nu senast är det 33 som gör datorn snabbare.

Bland annat hittar du programmet Easy Cleaner som enkelt rensar i Windows register, programmet Freemeter som analyserar systemet och letar efter flaskhalsar, Ram Idle som optimerar ram-minnet, Startup inspector som håller koll på vad som egentligen startar tillsammans med operativsystemet och Video memory watcher som optimerar minnet på grafikkortet.

Programmen finns på CD-skivan som prenumeranter får tillsammans med tidningen, men de går också att ladda ner från programbanken. Där hittar du massor med andra gratisprogram.

Länk Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips