Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-02-07

 

Anders Igel om TeliaSonera

Vi svenskar är beroende av hur TeliaSonera agerar för att vi skall få snabba och billiga IT-tjänster oberoende av vilken operatör vi väljer. TeliaSoneras dominerande ställning på marknaden naggas nu i kanten av konkurrenter som erbjuder lägre priser.

Anders Igel har nyligen blivit utfrågad på Heta Stolen i Computer Sweden. Han får frågor om Telias nya styrelse, om utbyggnaden av bredband, om mobil ip-telefoni, om teleavgifter. Läs också vad han anser om bredbandsTV.

Bildkälla: Dagens PS.se

Länk Nyckelord: , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips