Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-02-16

 

Om att använda en bok....En härlig sketch om hur svårt det är att sätta sig in i ny teknik, när man är van vid det, som man tar för givet. Exempel: boken!

Källa: YouTube Från föreställningen Øystein & Meg producerad av Norsk TV 2001 skriven av Knut Nærum. Skådespelare: Øystein Bache och Rune Gokstad.

Via Frihetens Vingar och ZrednaZ

Länk Nyckelord: ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips