Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-02-05

 

Franska gymnasieelever får USB-minne med gratisprogram

För att minska den digitala klyftan mellan skolelever som har tillgång till dator i hemmet och de som inte har det, väljer nu de franska skolmyndigheterna att dela ut USB-minnen till alla 15-16-åringar. Det blir mycket billigare än att förse alla med datorer.

USB-minnena kommer att vara laddade med program med öppen källkod som inte kostar något vid inköp - webbläsare, epostprogram, direktmeddelande- program, ljud- och videospelare, OpenOffice m fl. Det innebär att eleverna kan arbeta med hemuppgifter på datorer i skolan, hemma, på internetcaféer eller hos vänner och spara sina arbeten till USB-minnet.

Frankrike har tidigare beslutat att offentliga myndigheter skall övergå till program med öppen källkod i stället för Microsoftprogram.

Det skall bli intressant att följa de franska erfarenheterna av den här reformen och lära av både misstag och möjligheter. Tillgången till datorer är fortfarande den kritiska faktorn.

via New Media News

Länk Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips