Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-01-23

 

Åskådliggör storleken på föremål med Sizeasy

Sizeasy visar storleken på Apples iPhone Tänker du sälja en pryl på internet? Förutom foto kan du nu också på ett åskådligt sätt visa hur stor prylen är genom att jämföra den med något föremål som är känt.

Sizeasy är en gratistjänst som är väldigt enkel att använda. Ge din pryl ett namn, skriv in måtten, välj ett eller flera kända föremål att jämföra med från en lista. Din pryls storlek kan du sedan se på fyra olika sätt - tredimensionellt, framifrån etc. Spara bilden och använd den sedan i annonsen.

Webware: See how big things are with Sizeasy
Lifehacker: Visualize size differences with Sizeasy

Länk Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips