Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-02-06

 

Jag hatar Macar

MS Windows Mac OS
Det är datorerna från Apple som avses. Igår den 5 februari skrev Charlie Brooker, kolumnist i ansedda engelska Guardian Unlimited, en artikel med rubriken Jag hatar Macar. Brooker har också ett eget program hos BBC Four.

Inget kan tydligen få känslorna så i brand som en debattartikel om PC vs Mac. Jag har inte tidigare sett någon artikel som under ett enda kort dygn har stimulerat till så många kommentarer som den här. Dygnets kommentarskörd räcker till en hel bok på 175 sidor. Ordet Mac nämns 1066 gånger, ordet PC 597 gånger - (det är lätt att kolla med funktionen Sök och ersätt).

Det är fascinerande hur vi identifierar oss med våra elektroniska prylar! När det gäller kriget mellan operativsystemen Windows och Mac OS är det få som inte vill delta i den animerade debatten.

Forskaren Sherry Turkle vid MIT skrev i boken The Second Self - Computers and the Human Spirit redan 1984 om "the holding power of the computer". Då avsåg hon barns fascination för videospel på datorn.

"There is the sense of a force at work, a "holding power" whose roots are aggressive, passionate, and eroticized" (sid 65).

Gårdagens kommentarer till artikeln i Guardian Unlimited visar att datorerna i sig själva tydligen kan skapa ett lika starkt kraftfält som videospelen.

Många har säkert sett videoreklamen under hösten från Apple i YouTube - Hi, I am a Mac. Den här reklamen har nu kommit till England och spelas av kända engelska skådespelare. Det här blev tydligen den tändande gnistan för alla starka känslor hos tittarna.

Ett är då säkert! Skickliga marknadsförare i båda datorlägren kan hitta guldkorn för framtida reklam för sina produkter i gårdagens animerade debatt!

Länk Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips