Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-03-05

 

Månförmörkelsen i bild

månförmörkelse BBC har samlat vackra läsarfoton av den första totala månförmörkelsen på tre år. Natten 3e mars 2007 GMT. Något väldigt fascinerande att minnas!

Se också Jonas Thoméns animering av månförmörkelsen hos Flickr.

Bildkälla: BBC News/Andrew Hutchinson

Länk Nyckelord: ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips