Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-03-02

 

Svårt att förstå långa texter på skärmen

Kluringen fundersam Tycker du att det är svårt att läsa långa texter på datorskärmen och få ett grepp om vad som skrivs? Du är inte ensam! Egentligen önskar vi ju att webbansvariga känner till att man har svårt att få en uppfattning om helheten i långa texter på datorskärmen. Rådet att skriva ut texten på papper kan definitivt ifrågasättas i dessa tider, när vi önskar oss det papperslösa samhället av miljöhänsyn.

För att kommunicera bra på Internet måste skribenterna skriva annorlunda än hur man lärt sig skriva för pappersdokument. För datorskärmen krävs det många rubriker och mellanrubriker, korta stycken, gärna bilder, innehållet i punktform, det viktigaste först och sammanfattningar.

Det visar Erik Wästlund i en doktorsavhandling från Göteborgs universitet som han presenterade i veckan. Datorskribenter måste ta hänsyn till hur vi människor kan ta del av och bearbeta informationen som finns på skärmen. Det handlar hans avhandling om.

Bild: Kluringen©Gerd Rissler

Länk Nyckelord: ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips