Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-03-20

 

Kraftfull satsning på IT för äldre i Irland

Datorchiptillverkaren Intel skall satsa 300 miljoner dollar under tre år i Irland på forskning om hur ny teknik kan öka den sociala välfärden för äldre, så att de kan bo kvar hemma.

Förhoppningsvis kan mycket av resultaten från den här omfattande forskningssatsningen sedan också komma svenska seniorer till del.

Computer Sweden: Intel satsar 300 miljoner på it för äldre


Bildkälla: Flickr/Roy Sinai

Länk Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips