Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-04-19

 

Änglar, finns dom?

Annett Skeie Jakobsen Tydligen, och i Norge är de gula och gör ett fantastiskt arbete för äldre på sjukhem. Sjuksköterskeeleven Annette Skeie Jakobsen fick idén när hon praktiserade och upptäckte att många av de äldre inte varit utanför sjukrummets väggar på flera år. Med oförtröttelig energi bestämde sig Annette att göra något för dem. Hon skaffade flera miljoner i sponsring från företagen i Kristiansand. Och fick med sig sina studiekollegor på projektet Livsglädjevecka.

Ambitionen var att de äldre skulle komma ut och få nya upplevelser. Det blev Danmarksresa för alla som ville, med eller utan rullstol, en hundraårig man fick åka helikopter över sin hemstad och en äldre man fick göra sitt livs drömhopp med fallskärm.

Se det inspirerande halvtimmesreportaget som Norsk TV gjort från projektet. Det nådde ut till 11.000 äldre på sjukhem, inte bara till de cirka 2.000 som man räknade med från början. Nu har projektidéerna spridit sig till andra norska städer.

Så visst finns det änglar! Åtminstone i Norge!

via SeniorNett Norge: Sjuksköterskestudenter ger äldre ett bättre liv

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips