Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-04-15

 

Översätt på webben med Tyda.se

Tyda.seDu som kanske inte läste engelska i skolan och vi alla som ständigt stöter på svåra engelska ord i datorvärlden - har nu fått ett utmärkt hjälpmedel. Tyda.se är en ordlista på webben som översätter åt båda hållen mellan engelska och svenska.

Tyda.se utsågs till Månadens sajt i mars 2007 av InternetWorld och varje dag översätts 65.000 ord.

- Engelsk-svenskt lexikon/ordlista/ordbok
- Över 1 miljon uppslagsord
- Översätter vedertagna uttryck
- Känner av böjda ordformer
- Korrigerar och föreslår inskrivna uppslagsord
- Översätter akronymer och förkortningar
- Visar exempel på hur ord används (kommer snart)
- Spelar upp hur ord ska uttalas (kommer snart)

Tycker du att några viktiga ord saknas, kan du föreslå och själv lägga in kompletteringar, vilket betyder att lexikonet kommer att fortsätta att växa och också förses med nya finesser. Ägarna premierar bidrag med ett poängsystem.

PC-användare med Internet Explorer kan ladda ner filen tydadirekt.exe, som gör att man sedan kan komma åt Tyda.se direkt från den webbplats man befinner sig på. Mycket praktiskt!

Tjänsten är gratis och reklamfinansierad. Mer information hittar du här.

Om du behöver hjälp med speciella engelska datorord och datorförkortningar, finns nu IT-ordboken för var och en av Jan Malmstedt, utgiven oktober 2006 på Informationsförlaget.

Länk Nyckelord: , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips