Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-04-26

 

Sociala webben är motor för internetanvändningen

Mediascore Europe Vi vet sedan tidigare att alla de skandinaviska länderna leder IT-användningen i Europa. Nu har Mediascope Europe kommit med rapporter om internetvanor från 2006 i Europa, en årlig uppföljning som de gjort sedan 2001.

Den äldsta gruppen i studien är endast 35 - 54 år och befinner sig således fortfarande i yrkeslivet. Resultaten säger alltså tyvärr inget om internetanvändning bland seniorer, men de visar på en mycket snabb utveckling av Internet som en informationkälla och som en social mötesplats.

Resultat som gäller svenskarna visar bl a följande:
- 76% använder Internet under en normal vecka
- I genomsnitt används Internet drygt 11 tim per vecka
- 26% ägnar mer än 16 timmar per vecka åt Internet
- 65 % använder Internet på helgerna
- Internetanvändningen ökar medan TV-tittandet har stagnerat
- 84% av de tillfrågade hade bredbandsanslutning

Resultaten för de deltagande länderna i Europa visar att:
- De skandinaviska länderna utmärker sig för att internetanvändningen mer är kopplad till arbetet än i övriga Europa, där webben används mer privat
- 92% av europeiska internetanvändare kopplar upp sig mot Internet hemifrån och bara 39% från arbetet - skandinaverna skiljer sig från detta mönster
- Tydliga resultat visar att användarna föredrar internet framför andra informationskällor (TV, tidningar, tidskrifter och radio), därför att webben är snabb och sparar tid, finns tillgänglig när man behöver informationen och ger användaren något värdefullt
- Ökningen av socialt nätverkande bland de medverkande har varit markant under senaste året (användning bland ca 25% av de tillfrågade rör framför allt ip-telefoni, direktmeddelanden, forumdiskussioner, webbradio, nedladdning av TV och filmer)
- Fortfarande toppar sökning på webben och epost samt nyheter de aktiviteter som man sysslar med på Internet.

Det är intressant att rapporten så tydligt lyfter fram Webb 2.0 som en motor för nästa våg av internetanvändning. Socialt nätverkande kommer att vara en viktig anledning till att delta i alla de gratistjänster som finns idag, där man delar med sig av foton, videofilmer och kreativa kompositioner tack vare alla de nya verktyg som redan finns på webben. Framtiden kommer att bjuda på mycket spännande!

Mediascope Europe: Results 2006
Primelabs: Svenskar flitiga användare av sociala nätverk
iFramkant/Emerge: Sveriges populäraste sajter - på riktigt

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips