Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-05-12

 

Simma med valar och elefanter

Kanadensaren Gregory Colbert fotograferar människor och stora, vilda djur som har nära kontakt och ömsesidig tillit till varandra. Videon visar ett fantastiskt samspel mellan människor och djur, i vatten och på marken. Vi ser bland annat undervattensdansare som inspirerats av delfiner och valar. Vi ser stora djur som ger små värnlösa barn skydd under sömnen. En video med varmt ljus och ljuv musik som man minns länge.Filmen (11 minuter lång) startar 2,5 minuter in i videon, som visades förra året under TedTalks, en konferens som framstående personer bjuds in att tala vid.

Vi får hoppas att Colbert har varit framgångsrik med sin Animal Copyright Foundation - han vill samla in pengar till djurskydd i form av royalties från företag som använder djur och natur i sina annonskampanjer.

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips