Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-06-08

 

Götheborg anlöper hemmahamnen 9 juni

Ostindiefararen Götheborg På lördag vid lunchtid beräknas Ostindiefararen Götheborg löpa in i hemmahamnen efter den långa resan tur och retur Kina. Hela redden kommer att vara full med båtar och välkomnande människor runt hela Frihamnsområdet. Enligt planerna skall Kinas president Hu Jintao tillsammans med kung Carl XVI Gustaf ta emot fartyget. Uppmärksamheten kring Götheborg har varit så stor i Kina att presidenten valt att göra ett statsbesök i Sverige för fartygets skull.

Resan har dokumenterats omsorgsfullt hela tiden i loggböcker, dagböcker, filmer och Göteborgs-Postens speciella rapportering med reportage och bloggböcker. Äventyr av alla de slag har besättningen upplevt, inklusive kvinna över bord i Medelhavet.

Mer att läsa och titta på lär det bli när allt material om det framgångsrika projektet ställs samman. Nu blir det fest i helgen i Göteborg!

Göteborgs-Posten: Slutet på ett 252 år långt äventyr

Bildkälla: Hemsidan SOIC: The Swedish Ship Götheborg

Länk Nyckelord: ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips