Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-06-18

 

Utforska fantastiska PhotoSynth!

Photosynth Lägg namnet PhotoSynth på minnet! Du kommer inte att glömma det när du har lekt med programmet och fotosamlingarna ett tag. Det är en fantastisk upplevelse att kunna zooma in och ut i foton, titta runt hörnen, cirkla 360 grader runt föremål osv.

Hur fungerar PhotoSynth? Programmet utgår ifrån helt vanliga foton tagna av kända föremål, som sedan lagrats hos bildsajten Flickr. Varje foto analyseras med Seadragon-tekniken som är som en sorts DNA-bestämning för varje foto där karakteristiska egenskaper väljs ut. Sedan söker programmet fram likheter mellan foton med samma motiv och skapar hyperlänkar mellan likartat innehåll hos fotona. Eftersom vi ser med två ögon som sitter någon decimeter från varandra kan vi få djupseende och detta skapar 3D-upplevelsen i bilderna.

Microsoft har köpt in tekniken och upphovsmannen Blaise Aguera y Arcas visade entusiastiskt upp tekniken på den viktiga TED-konferensen i Kalifornien i mars 2007. Videon tar 7 minuter och PhotoSynthtekniken visas 3 minuter in i videon.

Microsoft har nu ställt samman ett antal uppsättningar med foton som man kan titta på med programmet. PhotoSynth kan installeras endast på Windowsdatorer med XP SP2 och Windows Vista. Microsoft har också ett samarbete med BBC som har tagit fram fotouppsättningar som man kan undersöka.

Framöver är det meningen att du skall kunna använda tekniken för att titta på dina egna foton. Hoppas att vi inte behöver vänta särskilt länge tills det blir möjligt!

via inUseful

Länk Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips