Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-06-12

 

Det är aldrig för sent att börja med IT!

Orkidé PC för Alla gratulerar idag Kurt Rhodin, Skövde, som fyller 100 år och är PC för Allas äldste prenumerant, se foto i artikeln på webben.

Datorn har Kurt Rohdin använt till att katalogisera sina hundratals lp-skivor och kassetter, underhållit sitt språkintresse genom olika språkprogram och spelat en väldig massa schack. Men främst är det alla möjligheter som internet erbjuder som har lockat Kurt Rohdin att använda datorn.

Det är glädjande att se alla seniorer som på senare år hittar praktiska datorverktyg som kan underlätta för dem att göra allt det som intresserar dem. Nyligen läste vi om en dam i Seattle, 103 år gammal, som släktforskar och skriver sin andra bok på datorn.

Grattis, Kurt, med önskan om många nya upptäckter under kommande surfningar på Internet!

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips