Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-06-14

 

Fascinerande om Mänsklighetens resa genom årtusendena

Atlas of The Human Journey

National Geographic visar mänsklighetens vagga och alla långa folkvandringar över jorden i en interaktiv presentation Atlas över Den mänskliga resan. Innehållet är otroligt spännande med foton, kartor, videofilmer med intressanta förklaringar och en tidlinje som startar 200.000 år före Kristus. Vi får se var de första människorna levde, vart deras vandringar förde dem, vad de levde av och hur de decimerades av det enorma vulkanutbrottet i Mount Toba på Sumatra för 75.000 år sedan. Utbrottet förde med sig många år av vulkanisk vinter med fem meter djup vulkanaska över Indien och Pakistan och därefter en lång istid, som endast 10.000 människor överlevde.

Välj ett segment på tidslinjen och titta på de utmärkta videofilmerna som hör till varje tidsepok. Här får vi också lära oss mycket om Australien och alla folkvandringar över den stora asiatiska kontinenten under årtusendena.

Det interaktiva materialet har tagits fram inom The Genographic Project, så man kan också lära sig mycket om DNA och om hur forskarna arbetar för att hitta vårt ursprung.

Atlas över Den mänskliga resan hittade jag genom en läsarlänk till PC för Allas surftips Snabbkurs i mänsklighetens historia: 160 000 år - på några minuter. De båda interaktiva presentationerna kompletterar varandra väl. Du har en intressant stund framför dig vid datorn!


Om du blir intresserad av mänsklighetens vagga och vad dagens befolkning i södra Afrika kan lära oss om vårt ursprung är Lasse Berg en kunnig ciceron med sin bok Gryning över Kalahari från 2005.

Länk Nyckelord: , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips