Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-06-13

 

PowerPoint kan läsas i Gmail utan program

Gmail Nu kan man ta del av PowerPoint-bilagor i Googles webbmailprogram Gmail och se PowerPointfiler som bildspel utan att själv ha PowerPointprogrammet installerat på sin dator.

Men det fungerar än så länge bara om man ändrar inställningen, så att visningsspråket för Gmail blir engelska, inte svenska, vilket Webbnytt tipsar om.

GmailTest Det är enkelt och snabbt att kunna undersöka en PowerPointbilaga direkt i Gmail utan att behöva öppna PowerPointprogrammet, speciellt om man inte har programmet installerat på sin dator. Snart kommer nog också svenska Google att ha infört den här möjligheten att titta på bildspel utan att man själv har programmet på datorn.

Alltså: Ändra tillsvidare i Gmail under Inställningar > Visningsspråk för Gmail > Engelska för att få bildspelsfunktionen redan nu. Glöm inte att sedan ändra tillbaka till svenska i inställningarna!

Digital Inspiration: Convert Powerpoint Presentations to Flash with GMail PPT Viewer

Länk Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips