Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-06-13

 

Google söker lokalt med Eniro

Google Maps Sverige

Att hitta lokalt när man är ute på stan och söker efter en italiensk restaurang eller fotobutik blir lättare nu, när Eniro tar ytterligare ett steg i sitt samarbete med Google genom att bli partner i Google Maps Sverige, berättar InternetWorld.

Mobilklienten för Google Maps, som också lanserades igår, är naturligtvis viktig när man söker sig fram till en ny adress. Liksom möjligheten att spara kartor som man sökt fram i My Maps.

Satsningen på lokala kartor och lokal information kan bli en bra affär genom annonsintäkter och en god hjälp för oss konsumenter.

InternetWorld: Eniro sover med fienden
Emerge: Google lanserar svenskt lokalt sök

Länk Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips