Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-08-13

 

Zoho Viewer - läser ovanliga filformat och ersätter stora bilagor

Zoho Viewer Ibland får man filer som man inte kan öppna, eftersom man inte har köpt eller installerat nödvändigt program på den egna datorn. Allt fler använder t ex OpenOffice (.sxw för textfiler) eller OpenDocument-format (.odt för text).

Det enklaste sättet att komma åt informationen i sådana mindre vanliga filer är att använda Zohos nya Viewer som finns gratis på webben. Inget behöver installeras i datorn.

Hos ZohoViewer möts man av en ren sida, där man antingen skriver in URL till den fil som man inte kan öppna eller bläddrar fram filen på egna datorn och laddar upp den till ZohoViewer. Sedan väntar man några sekunder och så kan man läsa innehållet på skärmen.

Man kan också skicka länk till filen till vänner (via Share) eller lägga in filen som bilder på den egna hemsidan (via länken Embed).

Zoho Viewer kan vara ett bra sätt att dela med sig av en mycket stor fil som man inte vill skicka som bilaga. Ladda upp filen i Zoho Viewer och skicka länken till alla berörda. Det är enkelt och bekvämt för alla!

Den som inte har Microsofts PowerPointprogram installerat på datorn kan se bildspel med Zoho Viewer. Bildytan är ren utan störande information runt presentationen som t ex i ThinkFree's PowerPointvisning.

Inget kan vara enklare och snabbare än att bläddra sig igenom ett bildspel med ZohoViewer, vilket det här exemplet visar. Men det går tyvärr inte att använda de länkar som lagts in med MS PowerPointprogram i bildspelet. ZohoViewer klarar bara av visning av filer. Man kan t ex inte tillverka bildspel.

ZohoViewer kan också läsa .pdf-filer. Men i mitt test med en svensk fil klarade den inte av de svenska bokstäverna och det gick inte heller att justera textstorleken, så jag föredrar att läsa .pdf-filer med Adobe Reader.

Ett alternativ till Zoho Viewer är att konvertera ett oläsbart filformat till en fil som kan läsas av program som finns på datorn. Det finns snabba och gratis konverteringstjänster på webben som kan översätta de flesta filformat. Media-Convert är ett av de bästa och det har anvisningar på svenska.

Digital Inspiration: Online File Viewer for PDF and Office Documents from Zoho

Länk Nyckelord: , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips