Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-11-08

 

"Internet öppnar världen för oss seniorer!"

SeniorNet Sollentuna Rapporten Svenskarna och Internet 2007 berättar om dagens internetsamhälle och ger mycket intressant läsning. Digitala klyftan kvarstår och ställer äldre utanför internet. Myndigheterna gör idag inte mycket, men det finns lösningar.

Citatet kommer från Märtha Melin, 84 år i SeniorNet Sollentuna, där seniorer 65+ har gratis tillgång till ett InternetCafé som kommunen har utrustat. Internet har smugit sig in i våra liv utan att vi kanske märkt i vilken stor omfattning det skett. Visste du att hela ungdomsgenerationen använder internet mest dagligen? Känner du till att till och med förskolebarn är aktiva webbanvändare?

Svenskarna och Internet 2007. Det är spännande läsning som World Internet Institutes Olle Findahl bjuder på i den nyligen släppta rapporten Svenskarna och Internet 2007. Den kan laddas ner gratis som pdf-fil och är på 79 välskrivna sidor med många diagram som visar IT-användningen från år 2000. Varje år görs en intervjuundersökning med 2000 svenskar i alla åldrar. Det innebär att vi kan se en spännande utveckling under de gångna sju åren. Sammanfattningen är på knappt två sidor och den kan också laddas ner från samma sida och rekommenderas varmt.

Hur ser då internetanvändningen ut för seniorer? Ja, här är bilden inte lika hoppingivande som hos yngre. Om det nu är så att samhället och offentliga myndigheter i allt större utsträckning gör sina tjänster tillgängliga bara på webben, vad innebär det då för seniorer, äldre än 75 år, som till 75% inte har tillgång till internet i hemmet? Just den här gruppen skulle kanske verkligen ha stor användning av datorn och internet - när de väl har lärt sig att använda den - eftersom de då inte behöver förflytta sig för att få information och kan hålla kontakt med släkt och vänner.

Internetanvändning bland äldre Digital klyfta. Den digitala klyftan består tyvärr fortfarande och har inte minskat på senare år. Det är framför allt äldre seniorer som inte använt datorn under sina yrkesverksamma år och funktionshindrade som står utanför IT-samhället. Figuren visar på den snabba ökningen av internet i alla åldersgrupper utom i den äldsta, där staplarnas höjd inte skiljer sig särskilt mycket mellan åren, men lyckligtvis har rört på sig något de senaste tre åren.

Internetanvändning bland äldre Men när väl seniorer har lärt sig att använda internet, då ser man inga skillnader i deras internetanvändning jämfört med övriga vuxnas - även om det är ungdomsgrupper som är mycket mer ute på internet (se diagrammet).

Orsaker till digitala klyftan. Vilka är då orsakerna till att äldre inte använder internet? Som alltid är orsakerna många, men det som tydligast framkommer i den här rapporten och i undersökningar från Norge och England är bristande intresse hos de äldre. Datorn och internet kräver mycket mer av kunskap och träning än TVn gjorde när den infördes eller mobilen om man använder den mest för att bara telefonera. Och många är inte motiverade att ägna tid åt att lära sig datorn som har en teknik som ofta kan vara svår att begripa sig på och som krånglar. För vissa spelar också ekonomi och utbildning in.

De kompetente eldre. Den norske äldreforskaren Øyvind Nøhr betonar i rapporten De kompetente eldre att många äldre har mycket genomtänkta skäl till att inte lära sig datorer och internet. De vill använda den begränsade tiden till allt annat som de är intresserade av. Och det måste naturligtvis respekteras.

Men för många äldre blir internetkunnande en dörröppnare mot världen! Samhället behöver därför medvetet närma sig seniorernas digitala utanförskap - med fungerande och användarvänlig datorutrustning och med en pedagogik som bygger vidare på äldres erfarenheter och tar hänsyn till äldres sätt att lära. Detta skrivs den 8 november som är Världsanvändbarhetsdag varje år och visst har branschen gjort det mycket lättare att använda datorutrustning och program på senare år.

Det är inte minst viktigt att motivera seniorer genom att lyfta fram all den nytta man kan ha av internet. Entusiastiska handledare kanske då är det allra viktigaste. Vem blir inte inspirerad när Märtha Melin från SeniorNet Sollentuna berättar om klubbens verksamhet för TV Sollentuna ! (Välj Vecka 32, Digitala Pensionärer i SeniorNet)

Statsministerbesök hos SeniorNet i Östersund Statsministerbesök hos SeniorNet i Östersund. Jag läser att statsministern nyligen besökte Östersund och då också den livaktiga SeniorNet-klubben där. Besöket varade i 1,5 timme och förhoppningsvis har Fredrik Reinfeldt fått en klarare bild av det stora behovet av IT-utbidning för äldre med metoder som passar äldre. För tio år sedan satsade staten någon miljon kronor på seniorutbildning, därefter ingenting. I Norge däremot är flera departement aktivt involverade i seniorernas möjligheter att ta del av samhällsinformation som eBorger och de stöttar ekonomiskt norska SeniorNett.

Digital framtid för seniorer? Förhoppningsvis kan vi snart se ett liknande stöd från samhället till seniorer här i Sverige. SeniorNets 40 klubbar gör ett fantastiskt utbildningsarbete - men det räcker inte på långt när för behovet som är störst nu under några år framöver. Så småningom kommer de flesta äldre att ha datorvana när de blir pensionärer. Men fram till dess - Hur kan seniorer som bor långt ifrån SeniorNet-klubbar få starthjälp med internet? Det är en utmanande och brådskande uppgift för samhället att hitta lösningar på!

Läs mer:
World Internet Institute: Svenskarna och Internet 2007
Computer Sweden: En tredjedel av svenskarna använder inte internet Digitala klyftan fortfarande djup
Internetworld: Svenskarna och internet 2007 De flesta på nätet har missat webb 2.0
Øyvind Nøhr: De kompetente eldre
Forskning.no Aldring og digital kompetanse

Bildkällor: TV Sollentuna; World Internet Institute: Svenskarna och Internet 2007; Statsministerbesök hos SeniorNet Östersund

Länk Nyckelord: , , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips