Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-10-31

 

Augustnominerade Åsa Linderborg berättar om sin bok Mig äger ingenKulturbloggen gjorde några videofilmer när Åsa Linderborg presenterade sin uppmärksammade bok nyligen. Läs mer och via länkar i artikeln. Augustgalan får vi vänta på - Augustpriset 2007 delas ut den 3 december i Berwaldhallen.

via vlogportalen.se

Länk Nyckelord: , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips