Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2007-10-30

 

Filma med digitalkameran!

Har du upptäckt att det går bra att göra små videofilmer med din digitalkamera? Filma på och undersök när en videofilm blir ett bättre minne för livet än en serie med foton!

PC för Alla har testat sju digitalkameror som alla lyckas bra med uppgiften att videofilma. Kolla upp i artiklarna vilka funktioner hos kameran som du speciellt skall vara uppmärksam på. Det finns en länk i artikeln till en jämförelsetabell mellan kamerorna som man kan specialstudera.


Knut Nærum: Medeltida helpdesk


Sedan är det bara att fotografera och använda kamerans mikrofon, skaffa ett stort minneskort (det kostar inte mycket idag) och lära dig det nya sättet att använda kameran på. Nästa steg bli att lära dig videoredigering. Alla är vi barn i början! Och roligt är det att lära nytt!

PC för Alla: Filma med kameran - så bra funkar det; 7 testade digitalkameror - här är bästa modellen att filma med
Prisjakt: Ringa in en prisvärd digitalkamera med Prisjakts kameraväljare

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips