Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-04-18

 

Gör animerade diagram med Google Docs!

Gapminder för Google Spreadsheets Komplexa statistiska diagram kan vara svåra att tolka. Men inte längre med Hans och Anna Roslings fantastiska grafik, som nu finns tillgänglig i gratistjänsten av Google Docs, närmare bestämt i Spreadsheets, deras kalkylprogram. Ny Teknik berättar om den svenskutvecklade tekniken som Google har köpt och nu vidareutvecklar tillsammans med upphovsmännen.

Testa Googles demo! Klicka på startknappen nere till vänster och se demon av Spreadsheets i Google Docs. Här illustreras hur huspriserna i olika delar av USA har förändrats sedan 1980 kopplat till arbetslösheten i regionen. Störst förändring av arbetslösheten och störst ökning av huspriserna verkar det vara i Väst. Den stora bruna cirkeln utmärker Kalifornien.

Titta också på Hans Roslings engagerade föreläsning om koldioxidutsläpp i världen med hjälp av Trendalyzertekniken.

Gör ditt eget Gapminderanimerade diagram! Det kommer som ett interaktivt bubbeldiagram i form av en Gadget till Google Spreadsheets. Sedan är det bara att använda på dina egna data.

Surftips - Seniorer
Hans Rosling fick Kunskapspriset 2007 inom Offentlig sektor
Med datorgrafik åskådliggörs framtiden!

Länk Nyckelord: , , , , , , , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips