Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2008-04-08

 

Skapa säkert lösenord med Password Bird!Det kan bli väldigt komplicerat om hackarna kommer åt ditt lösenord och lägger ut det till allas beskådan på webben - speciellt om du använder samma lösenord till eposten och på andra viktiga inloggningsställen. Det här har drabbat många svenskar nyligen och då visade det sig att många lösenord var vanliga ord som var korta och lätta att gissa sig till. Inte alls säkra!

Du kan ta hjälp av trevliga gratistjänsten Password Bird för att skapa ett eller flera säkra lösenord, som det är lätt för dig att minnas, för de är kopplade till något viktigt som du själv har nämnt. Du behöver inte registrera dig och det är bara tre uppgifter som du skall lämna i formuläret:

1. Skriv ett namn som är angeläget för dig, som berör ditt liv
2. Ange ett ord som är speciellt för just dig, som är viktigt och lätt att komma ihåg
3. Använd ett datum som du har lätt att komma ihåg

Klicka sedan på den gröna knappen "Create Password" så skapas det ett lösenord, som du kan kopiera till ett säkert ställe och sedan använda. Om du inte är nöjd med det kan du klicka på länken "Click here and I will make a new one!" Klicka tills du fått ett eller flera lösenord som du vill använda.

Men tänk på att om hackarna kommer åt en databas med lösenord och lägger ut dem på webben så hjälper det inte om du har använt ditt säkra lösenord till alla de sajter som du besöker.

Egentligen behöver du ett unikt lösenord till varje sajt. Password Bird kan skapa dem. Om du oftast surfar från din egen dator kan du be webbläsaren att spara lösenordet, så avlastar du minnet och behöver inte ha avslöjande minneslappar liggande nära datorn.

För att vara på säkra sidan kan du testa hur säkra ditt/dina lösenord är med Post & Telestyrelsens gratistjänst.

via eHub

Länk Nyckelord: , , ,


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips