Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin

2005-11-14

 

Med datorgrafik åskådliggörs framtiden!

Du som är intresserad av utvecklingen i världen kan lära dig mycket genom att klicka dig fram i ett lärorikt bildspel - och efter fem minuter vet du mycket mer om var de stora möjligheterna och problemen i världen finns.

Världsutvecklingen är ljusare än på länge! Det visar de globala förändringarna av inkomstutvecklingen, speciellt när inkomstutvecklingen i olika länder ställs i relation till barnadödligheten. Barnadödligheten är ett viktigt uttryck för hälsotillståndet i landet.

Vad tråkigt det låter! Men vad intressant det blir när man tittar på de här animerade bildspelen. Du som är intresserad av vad man kan göra med IT för att illustrera viktiga samband bör inte missa det här bildspelet.

Svensken Hans Rosling har utnämnts till årets FN-vän i samband med firandet av FN:s 60-årsdag nyligen. Han är professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet och han har ibland intervjuats i TV. Det är hans kunskapsunderlag som gör att morgondagens problem blir så levande genom de här IT-animeringarna från Gapminder.

Klicka på siffran 1 i raden längst ned i fönstret när introduktionen till Human Development Trends 2005 har laddats in. När en hand visas vid framåtpilen, klicka på pilen så kommer det fram nytt material. Fortsätt sedan igenom alla de tio ämnena. Även om du inte läser engelska, förstår du det mesta av innehållet tack vare animeringarna.

Det här är ett fascinerande sätt att med animerade diagram lära sig om framtiden i vår sköra värld!

via Helle Kleins blogg i Aftonbladet


|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours? Listed on Blogwise

#blog-pager-newer-link { float: $startSide; } #blog-pager-older-link { float: $endSide; } #blog-pager { text-align: center; } .clear { clear: both; } .widget-content { margin-top: 0.5em; } /** Tweaks for layout editor preview */ body#layout #outer-wrapper { margin-top: 0; } body#layout #main, body#layout #sidebar { margin-top: 10px; padding-top: 0; } ]]>
Site Feed

| Utbildningstips